Ceny usług uzgadnia się każdorazowo z klientem.
Na życzenie inwestora wykonujemy kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem ilości
materiałów i według stawek roboczo-godziny na podstawie ogólnopolskiego
cennika Sekocenbud.


Przybliżony poziom cen :
  Projekty instalacyjne :
 • Gazowy : od 300 zł. w zależności od zakresu prac inwentaryzacyjno-konstrukcyjnych.
 • Centralnego Ogrzewania : od 200 zł. w zależności jak wyżej.
 • Wentylacyjny : od 500 zł. w zależności od obszaru objętego projektowaniem i doborem urządzeń
  wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
 • Wodno-kanalizacyjny : od 200 zł. w zależności od zakresu opracowania.
  Wykonastwo :
 • Instalacja Wodno-Kanalizacyjna :
  • z rur miedzianych i PCV system na wcisk po wierzchu : 125 zł. za punkt
  • z rur miedzianych i PCV system na wcisk chowane w ścianach : 180 zł. za punkt
   Za punkt przyjmuje się wykonanie podejścia do punktu sanitarnego wodą ciepłą, zimną i kanalizacją w systemie standard niezależnie od przekroju rury.

 • Instalacja Gazowa :
  • obustronne podejście do gazomierza : 200 zł. bez względu na średnicę podejścia
  • instalacja gazowa z rur miedzianych na lut twardy : 50 zł. za metr bierzący do średnicy 22 mm
  • instalacja gazowa z rur stalowych skręcana : 80 zł. za metr bierzący
  • instalacja gazowa z rur stalowych spawana : 60 zł. za metr bierzący
  • podłączenie kuchenki gazowej : 100 zł.
  • podłączenie podgrzewacza typu G-17 itp. : 200 zł.
  • wykonujemy konserwacje i naprawy następujących urządzeń gazowych : kuchenek, term i podgrzewaczy przepływowych typu G.

 • Centralne Ogrzewanie :
  • montaż kotła gazowego bez względu na wydajność cieplną : 500 zł.
   W zakresie montaż kotła ujęte są czynności : powieszenie kotła na ścianie. podłączenie do C.O., podłączenie do instalacji wody, podłączenie do instalacji gazowej oraz odpływu spalin do przewodu kominowego z rur odpornych na destrukcyjne działanie spalin.

  • z rur miedzianych na lut miękki po wierzchu : 130 zł. za punkt bez względu na średnicę rur
  • z rur miedzianych na lut miękki w bruzdach : 180 zł. za punkt bez względu na śrdnicę rur
  • z rur miedzianych na lut miękki w przygotowanych kanałach : 140 zł. za punkt bez względu na średnicę rur
   Za punkt przyjmuje się podejście obustronne do grzejnika łącznie z jego montażem bez kotła i urządzeń kotłowni.

  • z rur Polipropylenowych system TC w bruzdach i pod posadzką : 110 zł. za punkt.
   W tym systemie instalacji punktem w rozumieniu wyceny jest każdy rozdzielacz w zładzie C.O. wyceniany indywidualnie np. rozdzielacz czterosekcyjny 110 + 50 zł. Za każdy rozdzielacz 110 + ilość podwójnych podejść * 20 zł. Montaż szafki i wykucie wnęki jako oddzielne zadanie.


 • Instalacja Wentylacyjna :
  • W zależności od wielkości i ilości zładów oraz przejść przez przegrody wycenia się na podstawie ogólno przyjętych cenników branżowych KNR lub KSNR.

  Podane ceny nie zawierają podatku VAT oraz cen materiałów.

Licznik